Cookies og Personvern

Les om hvordan vi i Tind Regnskap AS samler inn og bruker personopplysninger i våre nettløsninger.

Intro

Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan Tind Regnskap AS innhenter, behandler og utleverer dine personopplysninger og for hvilket formål, samt hvilke rettigheter du har i denne sammenheng. Tind Regnskap vil behandle personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen.


Hvis du har spørsmål knyttet til Tind Regnskaps behandling av denne personvernerklæringen eller personopplysninger generelt, kan du kontakte oss ved å benytte denne kontaktinformasjonen:

Kontaktperson: Nina S. Berg

E-post: Nina@tindregnskap.no


Cookies / Informasjonskapsler

For å få informasjon om bruk av våre nettsider, og for å forbedre brukeropplevelsen, benytter vi informasjonskapsler (cookies) og behandler din IP-adresse. Vi anonymiserer informasjonen som samles inn gjennom bruk av informasjonskapsler, slik at du ikke kan identifiseres som enkeltperson basert på informasjonen.


Skjema

Vårt ønske er å besvare henvendelser vi mottar, hvor vi behandler navn, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen har grunnlag i en interesseavveining, hvor vår berettigede interesse er å følge opp din henvendelse.

Ivaretakelse av Tind Regnskaps rettigheter

Vi ivaretar Tind Regnskap sin, eller tredjeparters rettigheter, for å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettskrav som vi mener å ha, eller er rettet mot oss fra kunder, leverandører, samarbeidspartnere, andre tredjeparter eller offentlige myndigheter


Beskyttelse av personopplysninger

Vi i Tind Regnskap tar personvernet ditt på alvor, og har iverksatt tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot brudd på personopplysningssikkerheten og uautorisert tilgang til og utlevering av personopplysninger.


Linker til andre nettsteder og sosiale medier

Tind Regnskap sin nettside kan inneholde linker til andre nettsider. Disse nettsidene har egne personvernerklæringer som beskriver hvordan personopplysninger samles inn og behandles. Dersom du oppgir personopplysninger til et slikt tredjepartsnettsted, vil behandlingen være underlagt dette nettstedets personvernerklæring. Tind Regnskap tar ikke ansvar for slike tredjepartsnettsteder eller hvordan de behandler dine personopplysninger. Vi anbefaler derfor at du gjør deg kjent med personvernerklæring og brukervilkår for slike tredjepartsnettsteder når du besøker og bruker disse nettstedene.

Når du «liker» eller blir medlem av Tind Regnskap sin Facebook-side eller Tind Regnskap sine sider på andre sosiale medier, vil dette deles med den aktuelle plattformen. Det samme gjelder for annen aktivitet på Tind Regnskaps sider på sosiale medier, som for eksempel innhold du poster og innlegg du liker. Den relevante plattformen vil være ansvarlig for personopplysningene den samler inn og behandler. Mer informasjon om denne behandlingen og dine rettigheter følger av den enkelte plattformens personvernerklæring.


Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene Tind Regnskap behandler om deg dersom vilkårene for dette er oppfylt. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og dataportabilitet (rett til å få utlevert eller overført personopplysninger i et egnet format), hvor vilkårene for dette er oppfylt. Dersom behandlingen er basert på ditt samtykke, kan du på ethvert tidspunkt trekke dette tilbake.

Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter kan du ta kontakt med oss ved å benytte kontaktinformasjonen ovenfor i punkt 1.

Du har rett til å klage over vår behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg til å ta opp eventuelle innsigelser mot Tind Regnskaps behandling av personopplysninger med oss først.


Endringer i personvernerklæringen

Den til enhver tid gjeldende personvernerklæringen vil være tilgjengelig på vår nettside. Ved endringer i Tind Regnskap sin behandling av personopplysninger, vil denne personvernerklæringen oppdateres på nettsiden.

Dersom vi gjør endringer i behandlingen av personopplysninger som krever ditt samtykke, vil vi innhente ditt samtykke før vi iverksetter slik endret behandling.

Sist oppdatert: 05. jan, 2022

Søk på stillingen

For å søke på denne stillingen kan du sende oss søknad på mail til Bente@tindregnskap.no eller søke gjennom skjemaet på kontakt oss siden.